Rahoitus

Tämä projekti saa tukea Euroopan komissiolta. EPHT projekti kuvastaa ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissiota voida asettaa vastuuseen mistään projektin sisältämän tiedon mahdollisesta käytöstä.