Perusteet ja tavoitteet

Perusteet

Majoitus- ja ravitsemusala on osoittautunut vastustuskykyiseksi ekonomisten kriisien edessä ja on saavuttanut merkittävää kasvua, osoittaen potentiaalinsa toimia työnantajana monille nuorille matkailu- ja ravitsemusalan alumneille.

Council Recommendation on European Tourism Principles (Helmikuu 2014) mukaan matkailu- ja ravitsemusala on kolmanneksi suurin sosioekonomisen aktiivisuuden alue EU:n alueella, jos mitataan sen vaikutusta BKT:hen ja työllisyyteen. YK:n World Tourism Organisation ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä kansainvälisten matkustajien määrä olisi nousemassa 1.8 miljardiin.

Matkailu- ja ravitsemusala on suuresti riippuvainen henkilöstöresurssiensa laadusta. Tästä syystä on syntynyt tarve investoida henkilöstöresurssien laadun kohottamiseen tapana saavuttaa kilpailukyvykkyyttä. Erittäin kilpaillulla alalla palvelun laadun taso on noussut yhä merkittävämmäksi tekijäksi ja kilpailukyvykkyyden lähteeksi (Council Recommendation on European Tourism Principles, 2014). Koulutuslaitosten ja matkailu- ja ravitsemusalan yritysten välinen läheinen suhde,jota ylläpidetään systemaattisesti, tarjoaa etuja molemmille osapuolille.

  • Koulutuslaitokset kehittävät opintokokonaisuuksiaan vastaamaan alan toimijoiden tarpeita laadun ja osaamisen saralla
  • Alan toimijat, läheisessä yhteistyössä korkeakoulutusta tarjoavien laitosten kanssa, mahdollistavat matkailu- ja ravitsemusalan laadun, kilpailukyvyn ja kestävyyden kehityksen

Keskeinen tavoite

Tämänhetkiset projektin tavoitteet:

  1. Suunnitella systemaattinen metodologia työnantajaohjelman kehitykselle, toimeenpanolle ja hallinnoinnille.
  2. Suunnitella ja kehittää elektroninen alusta edellä mainitun metodologian toteuttamisen mahdollistamiseksi.
  3. Kehittää opas parhaista toimintatavoista (sisältäen parhaita käytänteitä Euroopasta, muualta maailmasta ja nyt tässä projektissa kehitetyt käytänteet ).