Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “Employer Programme for Hospitality and Tourism”

Με ιδιαίτερη επιτυχία το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) διοργάνωσε την εναρκτήρια σύσκεψη (kick – off meeting) και τη μαθησιακή δραστηριότητα  (learning activity) του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Employer Programme for Hospitality and Tourism”. Το ΑΞΙΚ είναι ένα από τα δύο τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που κατάφεραν να εγκριθούν με την υποβολή της  πρότασης για το εν λόγω έργο στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 (Συνεργασίες για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Πρόκειται για ένα έργο διάρκειας δύο χρόνων (Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2018) και προϋπολογισμού ύψους 242,617.00 ευρώ, το οποίο επιχορηγείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του έργου αυτού το ΑΞΙΚ καλείται να συντονίσει ενέργειες 7 εταίρων σε 5 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία).

 

Η εναρκτήρια σύσκεψη και η μαθησιακή δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΑΞΙΚ την εβδομάδα 17-21 Οκτωβρίου 2016 με συμμετέχοντες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάμπερε (Φινλανδία), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, το Mediterranean Management Centre (Κύπρος) και την Gruppo4 (Ιταλία).

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.  Το όλο εγχείρημα θα διευκολύνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής  πλατφόρμας που θα σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό.   Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά τόσο για τις ξενοδοχειακές/τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους φοιτητές που επενδύουν στον τομέα αυτό.

2η Συνάντηση Εταίρων του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ «Συνεργάτη – Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό» (Employer Programme for Hospitality and Tourism)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής των εταίρων που συμμετέχουν στο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, με τίτλο «Συνεργάτη – […]