2η Συνάντηση Εταίρων του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ «Συνεργάτη – Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό» (Employer Programme for Hospitality and Tourism)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής των εταίρων που συμμετέχουν στο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, με τίτλο «Συνεργάτη – Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 19 – 20 Ιουνίου, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης, στο Ηράκλειο. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πρόγραμμα Συνεργάτη-Εργοδότη ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας. Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) με το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, μετέχει ως επιστημονικός εταίρος στο πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από τέσσερις ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες και πιο συγκεκριμένα από Κύπρο (Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) και εταιρία Mediterranean Management Centre), Φινλανδία (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάμπερε),  Ιταλία (εταιρία Gruppo4), και  Ισπανία (εταιρία DOCUMENTA).

 

Την 1η ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν καταρχήν τα αποτελέσματα πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα των τριών Ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Κύπρος, Φινλανδία). Ο σκοπός της έρευνας,  στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες του τουρισμού, και φοιτητές, ήταν να εντοπίσει τις ανάγκες και να καταδείξει τα κενά που υπάρχουν στη συνεργασία των επαγγελματιών του τουρισμού με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που προσφέρουν σπουδές στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση γύρω από τις καλές πρακτικές συνεργασίας ιδρυμάτων και αγοράς που έχουν εντοπιστεί σε πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και συζήτηση για το πώς μπορούν αυτές οι πρακτικές να ενσωματωθούν στην εισήγηση της ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ αγοράς και τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.

 

Οι εργασίες της 2ης ημέρας εστίασαν στην οργάνωση και το σχεδιασμό της εισήγησης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών και διαδικασιών που θα στηρίζουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ τουριστικού – ξενοδοχειακού τομέα και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εισήγηση, που θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προκύψει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας που έχει προηγηθεί, σε συνδυασμό με την ανάλυση των καλών πρακτικών συνεργασίας επαγγελματιών του τουρισμού και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων διεθνώς, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος από τους εταίρους.

 

Στα επόμενα στάδια του προγράμματος θα ολοκληρωθεί ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας επαγγελματιών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη και διεθνώς, ο οποίος θα παρουσιάζει επίσης τις καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν και από το παρόν έργο. Με βάση τον οδηγό αυτό και την ανάλυση των αναγκών που προέκυψαν από την πρώτη φάση του έργου θα προκύψει η εισήγηση σε σχέση τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες πρακτικές για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ αγοράς και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου λειτουργίας που θα παρουσιάζει τη μεθοδολογία ανάπτυξης και παρακολούθησης ενός επιτυχημένου προγράμματος εργοδότη για την ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία και την κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου ομάδες ενδιαφερομένων από τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό και την τουριστική βιομηχανία, θα μπορούν να αλληλεπιδρούν.