Φοιτητής ή απόφοιτος ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει προγράμματα σπουδών στον τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ πρόκειται να επωφεληθούν μέσα από τη βελτίωση των οδηγών σπουδών, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους που θα συνάδουν με τις ανάγκες της βιομηχανίας όπως επίσης και μέσα από άμεση εμπειρία του εργασιακού χώρου, μέσω της εργασίας δίπλα από πολύ έμπειρους επαγγελματίες. Επιπλέον μέσω του προγράμματος, θα τους παρέχεται η δυνατότητα να αναζητήσουν ενεργά ευκαιρίες, να οικοδομήσουν επωφελείς σχέσεις και να «χτίσουν» το βιογραφικό τους. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές θα ενισχύσουν τη μάθηση, θα ενδυναμώσουν το επιχειρηματικό τους δίκτυό  και θα βελτιώσουν τη απασχολησιμότητα και τις προοπτικές καριέρας τους.

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Φιλοξενία και τον Τουρισμό μπορεί να ενδιαφέρονται για τις ακόλουθες εκδηλώσεις του έργου:

Διεθνές εργαστήριο για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ME1)

Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί

Χώρα: Κύπρος

 

Εργαστήριο για  εκπαιδευτικά ιδρύματα(ME4)

Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί

Χώρα: Ελλάδα

 

Εργαστήριο  για εκπαιδευτικά  ιδρύματα (ME5)

Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί

Χώρα: Φιλανδία