Μέλος διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει προγράμματα σπουδών στον τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού

ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ θα ωφεληθούν, αφού θα βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση, θα επιτυγχάνουν τους εκπαιδευτικούς του στόχους πιο αποτελεσματικά, θα βελτιώσουν τη φήμη τους μέσα από την αυξημένη απασχολησιμότητα των φοιτητών και αποφοίτων τους, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις τάσεις της βιομηχανίας, θα εμπλουτίσουν και θα βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα μέσα από διαλέξεις επισκεπτών, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και άλλους πόρους από τη βιομηχανία, θα παρέχουν υψηλής ποιότητας θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές, θα ενισχύσουν τη συνάφεια και την ποιότητα της έρευνάς τους κτλ.

 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  στον τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού  μπορεί να ενδιαφέρονται για τις ακόλουθες εκδηλώσεις  του  έργου:

Διεθνές εργαστήριο για  εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΜΕ1)
Ημερομηνία: θα ανακοινωθεί
Χώρα: Κύπρος

Εργαστήριο για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ME4)
Ημερομηνία: θα ανακοινωθεί
Χώρα: Ελλάδα

Εργαστήριο για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΜΕ5)
Ημερομηνία: θα ανακοινωθεί
Χώρα: Φινλανδία