Εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού

Διεθνές εργαστήριο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΜΕ1)

Ημερομηνία: 17/10/2018 & 18/10/2018

Χώρα: Κύπρος

 

Συνέδριο  για τους ξενοδόχους και άλλους εργοδότες στην βιομηχανία  της φιλοξενίας και του τουρισμού (ΜΕ2)

Ημερομηνία: 23/10/2018

Χώρα: Κύπρος

 

Συνέδριο για τους ξενοδόχους και άλλους εργοδότες στην βιομηχανία  της φιλοξενίας και του τουρισμού (ME3)

Ημερομηνία: 26/09/2018

Χώρα: Ισπανία

 

Εργαστήριο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ME4)

Ημερομηνία: 30/09/2018

Χώρα: Ελλάδα

 

Ημερίδα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΜΕ5)

Ημερομηνία: 20/09/2018

Χώρα: Φινλανδία